Rodzaje rur stalowych

Rury stalowe możemy klasyfikować na różne sposoby np. ze względu na sposób ich wykonania czyli rury ze szwem i bez szwu, ale to nie jedyny podział a jeden z wielu. Technologia, w jakiej zostały wykonane, przekłada się na ich trwałość i właściwości, a to pozwala dzielić rury ze względu na sposób ich zastosowania:

Rury stalowe do zastosowań ciśnieniowych używane w podwyższonej temperaturze

 • Rury ze szwem ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie [PN-EN 10217-2]
 • Rury ze szwem do urządzeń ciśnieniowych spawane łukiem krytym [PN-EN 10217-5]
 • Rury bezszwowe kotłowe [PN-EN 10216-2, DIN 17175]

Rury stalowe do zastosowań ciśnieniowych używane w obniżonej temperaturze

 • Rury ze szwem zgrzewane [PN-EN 10217-4]
 • Rury ze szwem spawane łukiem krytym [PN-EN 10217-6]
 • Rury bezszwowe ze stali niestopowych i stopowych [PN-EN 10216-4]

Rury stalowe do zastosowań ciśnieniowych używane w temperaturze pokojowej i otoczenia

 • Rury ze szwem przewodowe [PN-EN 10217-1]
 • Rury bezszwowe przewodowe [PN-EN 10216-1, DIN 2448 / DIN 1629]

Rury ze stali drobnoziarnistych

 • Rury ze szwem do urządzeń ciśnieniowych ze stali stopowych drobnoziarnistych [PN-EN 10217-3]
 • Rury ze szwem ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych [PN-EN 10219-1,2]
 • Rury bezszwowe ze stali drobnoziarnistej [PN-EN 10216-3]

Rury stalowe do mediów palnych

 • Rury ze szwem do mediów [PN-EN 10208-1,2]
 • Rury bezszwowe do mediów [PN-EN 10208-1,2]

Rury stalowe konstrukcyjne

 • Rury ze szwem na konstrukcje stalowe konstrukcyjne [PN-EN 10210-1,2]
 • Rury bezszwowe na konstrukcje stalowe konstrukcyjne [PN-EN 10210-1,2]

Rury stalowe precyzyjne

 • Rury ze szwem ciągnione na zimno [PN-EN 10305-2]
 • Rury ze szwem kalibrowane [PN-EN 10305-3 ]
 • Rury bezszwowe ciągnione na zimno [PN-EN 10305-1]

Rury do budowy maszyn

 • Rury bezszwowe do produkcji siłowników hydraulicznych i pneumatycznych [PN-EN 10305-4]