PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A
PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B
PN-EN 10210-1 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10210-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10216-1 Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej.
PN-EN 10216-2 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
PN-EN 10216-3 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.
PN-EN 10216-4 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej.
PN-EN 10216-5 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
PN-EN 10217-1 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy.Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
N-EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10217-3 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
PN-EN 10217-4 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
PN-EN 10217-5 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10217-6 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
PN-EN 10217-7 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję
PN-EN 10219-1 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 10240 Wewnętrzne i /lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach zautomatyzowanych
PN-EN 10224 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10266 Rury stalowe, złączki i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne. Symbole i definicje terminów stosowane w normach wyrobu
PN-EN 10296-1 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych
PN-EN 10296-2 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporna na korozję
PN-EN 10297-1 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej
PN-EN 10297-2 Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporne na korozję
PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
PN-EN 10305-2 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze szwem ciągnione na zimno
PN-EN 10305-3 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno
PN-EN 10305-4 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
PN-EN 10305-5 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym
PN-EN 10305-6 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne