Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej (Norma PN-EN 10217-2 )

Wytwarzanie i przeznaczenie

Wytwarza się je jako rury zgrzewane lub spawane ze szwem spiralnym lub wzdłużnym. Dla rur o większych średnicach dopuszcza się możliwość więcej niż jednego segmentu (szew obwodowy).
Metody spawania: zgrzewanie gazowe, zgrzewanie HFI, spawanie pod proszkiem dla szwów wzdłużnych i spiralnych.

Stosowane gatunki stali

stale niestopowe jakościowe - P195GH, P235GH, P265GH,
specjalna stal stopowa - 16Mo3

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 10,2 mm - 508 mm
  • Grubość ścianki 1,4 mm - 16 mm
  • Długość 6000 mm - 12000 mm

Badania i wymagania

Prostość: < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury).
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Badania:
TC1 - analiza wytopowa, próba rozciągania, próba spłaszczania, próba roztłaczania, próba szczelności, kontrola wymiarów, sprawdzenie wizualne, NDT zgorzeliny,identyfikacja materiału dla stali 16Mo3.
TC2 -analiza wytopowa, próba rozciągania, próba spłaszczania, próba roztłaczania, próba szczelności, kontrola wymiarów, sprawdzenie wizualne, NDT zgorzeliny, NDT korpusu rury, identyfikacja materiału dla stali 16Mo3.