Rury stalowe precyzyjne. Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne (Norma PN-EN 10305-4)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury te mają zastosowanie do produkcji i regeneracji siłowników hydraulicznych i pneumatycznych oraz w przewodach układów hydraulicznych i pneumatycznych. Wykonane jako rury bez szwu w procesie ciągnienia na zimno. Dostarczane w stanie dostawy +N (normalizowane w atmosferze ochronnej).

Stosowane gatunki stali

E215, E235, E355

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 6,0 do 80,0 mm
  • Grubość ścianki 1 do 12,5 mm
  • Długość 3 - 6 m

Badania i wymagania

Badania: analiza chemiczna, próba rozciągania, próba spłaszczania lub próba roztłaczania, sprawdzanie wymiarów, sprawdzanie wizualne, NDT w celu sprawdzenia szczelności.

Prostość: 1 mm/m (1 : 1 000) - mierzone na powierzchni wewnętrznej.
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.