Rury stalowe precyzyjne. Rury ze szwem ciągnione na zimno (Norma PN-EN 10305-2)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury ze szwem wykonane w procesie ciągnienia na zimno znajdują szczególnie zastosowanie w przemyśle samochodowym i budowie maszyn i urządzeń z uwagi dużą dokładność wykonania. Produkowane jako zgrzewane elektrycznie przed ciągnieniem, ciągnione na zimno lub w innych odpowiednich procesach.

Stosowane gatunki stali

stale niestopowe jakościowe: E155, E195, E235, E275, E355

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 10,0 do 125,0 mm
  • Grubość ścianki od 1,0 mm do 6,0 mm
  • Długość 4 - 7 m

Badania i wymagania

Rury są badane według wymagań odpowiednich norm. Przeprowadza się następujące badania: analizę chemiczną, próbę rozciągania, sprawdzanie wymiarów, sprawdzanie wizualne.