Rury stalowe precyzyjne. Rury ze szwem kalibrowane na zimno (Norma PN-EN 10305-3)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Cechują się wysoką dokładnością wykonania, jakością powierzchni, oraz gwarantowane właściwości mechaniczne i technologiczne dzięki czemu znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym i maszynowym. produkowane z taśmy stalowej przez zgrzewanie elektryczne.
Rury ze stali E155, E195, E235, E275 i E355 powinny być dostarczone w stanie dostawy +CR1 lub +A lub +N. Rury ze stali E190, E220, E260, E320, E370 i E420 powinny być dostarczone w stanie dostawy +CR2.

Stosowane gatunki stali

stale niestopowe jakościowe: E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, E320, E355, E370, E420

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna od 6,0 do 120,0
  • Grubość ścianki od 0,7 do 3,0 mm
  • Długość 6.000 do 6.050 mm

Badania i wymagania

Badania: analiza chemiczna, próba rozciągani, sprawdzanie wymiarów, sprawdzanie wizualne.
Prostość: dla rur o średnicy zewnętrznej większej od 15 mm odchyłka prostości każdej rury długości L nie powinna przekraczać 0,002 L, a odchyłka prostości na jeden metr długości nie powinna przekraczać 3 mm.