Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych bez szwu - Rury o klasie wymagań A (Norma PN-EN 10208-1)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Produkowane metodą bez szwu wykonywane z wlewek lub kęs i poddane przeróbce walcowania na gorąco. Przeznaczone są do transportu gazu, ropy, cieczy palnych o określonym ciśnieniu. Zasadniczo rury klasy A mają mniejsze wymagania niż rury o klasie wymagań B i wykorzystywane w dystrybucji gazu dla ludności.

Stosowane gatunki stali

L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 33,7 mm do 660 mm
  • Grubość ścianki do 40 mm
  • Długość ? m

Badania i wymagania

Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 3 mm/m
Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych bez szwu - Rury o klasie wymagań B (Norma PN-EN 10208-2)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Produkowane metodą bez szwu wykonywane z wlewek lub kęs i poddane przeróbce walcowania na gorąco. Przeznaczone są do transportu gazu, ropy, cieczy palnych o określonym ciśnieniu.
Rury w tej klasie mają większe wymagania niż rury w klasie A co do ilości gatunków stali, składu chemicznego, wymagań mechanicznych itd. dzięki czemu mogą być wykorzystywane do transportu substancji łatwopalnych.

Stosowane gatunki stali

L245NB, L290NB, L360NB, L415NB, L360QB, L415QB, L450QB, L485QB, L555QB, L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 33,7 mm do 660 mm
  • Grubość ścianki do 40 mm
  • Długość 6 - 12 m

Badania i wymagania

Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 4 mm/m (mniej niż 4mm na metrze rury)