Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych ze szwem - Rury o klasie wymagań A (Norma PN-EN 10208-1)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Produkowane jako rury ze szwem metodami: HFW spawane wysokimi częstotliwościami, SAW spawane pod proszkiem, COW spawane w sposób kombinowany.
Przy rurach spiralnych spoiny łączenia taśm są dopuszczalne po uzgodnieniu. Wykorzystywane w gazownictwie i przemyśle petrochemicznym np. w dystrybucji gazu dla ludności.

Stosowane gatunki stali

L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 33,7 mm do 1626 mm
  • Grubość ścianki do 40 mm
  • Długość 6000 mm do 12000 mm

Badania i wymagania

Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 3 mm/m

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych ze szwem - Rury o klasie wymagań B (Norma PN-EN 10208-2)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Produkowane jako rury ze szwem metodami: HFW spawane wysokimi częstotliwościami, SAW spawane pod proszkiem, COW spawane w sposób kombinowany.
Przy rurach spiralnych spoiny łączenia taśm są dopuszczalne po uzgodnieniu.
Rury w tej klasie mają większe wymagania niż rury w klasie A co do ilości gatunków stali, składu chemicznego, wymagań mechanicznych itd. dzięki czemu mogą być wykorzystywane do transportu substancji łatwopalnych.

Stosowane gatunki stali

L 245 NB, L 290 NB, L 360 NB, L 415 NB

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 33,7 mm do 1626 mm
  • Grubość ścianki 40 mm
  • Długość 6000 mm do 12000 mm

Badania i wymagania

Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 4 mm/m