Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej (Norma PN-EN10216-2)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury kotłowe dla temperatur określonych gatunkami, bez określenia wielkości ciśnienia z klasą klasą badań TC1 (badania bez ultradźwięków) i TC2 (badania z ultradźwiękami).
Wytwarzane są się z węglowych i niskostopowych stali odpornych na obciążenia przy wysokich temperaturach i ciśnieniach. Stosowane do urządzeń typu kotły, nagrzewnice, wymienniki.

Stosowane gatunki stali

P 195 GH, P 235 GH, P 265 GH, 16 Mo 3, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 9-10

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna od 10,2 do 711 mm
  • Grubość ścianki do 100 mm
  • Długość 4 do 7 m lub długości podwójne

Badania i wymagania

Prostość: < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury).
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym. Badania: analiza wytopowa, próba rozciągania w temperaturze pokojowej, próba spłaszczania dla D<600mm i stosunku D<=0,15 ale T<=40mm albo próba zrywania pierścienia dla D>150mm i T <=40mm, próba roztłaczania na trzpieniu dla D<=150mm i T<=10mm lub próba pierścienia dla D<=114,3mm i T <=12,5mm, próba udarności w 20 ºC, próba szczelności, kontrola wymiarów, sprawdzanie wizualne, NDT w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych, identyfikacja materiału dla stali stopowych