Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej (Norma PN-EN10216-1)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury te wykonuje się jako walcowane na gorąco i ciągnione na zimno. Metoda produkcji - TR 1 walcowanie kształtujące lub normalizowane lub walcowane normalizująco TR 3 normalizowane. Znajdują zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu na różnorodność gatunków oraz wymiarów mają również zastosowanie uniwersalne.

Stosowane gatunki stali

P 195 TR 1, P 235 TR 1, P 265 TR 1, P 355 N

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 10,2 do 711 mm
  • Grubość ścianki do 100 mm
  • Długość od 4 do 7 m, lub długości podwójne

Badania i wymagania

Prostość: < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury).
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym. Badania: próba rozciągania - 1 rura z partii 1 próba, próba pierścieniowa - z jednego końca rury do badań wg 1 przy grubości ścianki 40mm, 1 próba, badanie szczelności - wszystkie rury, sprawdzanie powierzchni - wszystkie rury, kontrola wymiarów – wszystkie rury, analiza kontrolna - po uzgodnieniu.