Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej (Norma PN-EN 10217-1 )

Wytwarzanie i przeznaczenie

Wytwarza się je jako rury zgrzewane lub spawane ze szwem spiralnym lub wzdłużnym. Dla rur o większych średnicach dopuszcza się możliwość więcej niż jednego segmentu (szew obwodowy).
Metody spawania: zgrzewanie gazowe, zgrzewanie HFI, spawanie pod proszkiem dla szwów wzdłużnych i spiralnych.

Stosowane gatunki stali

P195TR1, P235TR1, P265TR2 P195TR2, P235TR2, P265TR2

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 10,2 mm do 2540 mm
  • Grubość ścianki do 40 mm
  • Długość 6 - 12 m

Badania i wymagania

Prostość: < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury).
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym. Badania: analiza wytopowa, próba rozciągania, poprzeczna próba rozciągania szwu > 508, próba szczelności, kontrola wymiarów, sprawdzenie wizualne, NDT szwu.