Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych (PN-EN 10217-3)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury ze szwem produkuje się ze stali drobnoziarnistej do zastosowań ciśnieniowych w zakresie średnic od 10,2 do 2540 mm wykonywane z znormalizowanej taśmy walcowej z formowaniem na zimno, zgrzewanie HFW i normalizowanie szwu lub rury. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie odpowiedniej udarności stali w skrajnie różnych temperaturach. Rury mają zastosowanie w energetyce oraz pokrewnych gałęziach przemysłu, są stosowane w aparaturach i urządzeniach pracujących w niskich temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem. Posiadają małą skłonność na pękanie przy niskiej temperaturze dzięki odpowiedniej udarności.

Stosowane gatunki stali

P275, P355, P460

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 10,2 mm do 2540 mm
  • Grubość ścianki do 40 mm
  • Długość 6 - 12 m

Badania i wymagania

Analiza wytopowa, próba rozciągania materiału podstawowego w temp. pokojowej, próba rozciągania spoiny w temp. pokojowej rur SAW dla D>=508 mm, próba spłaszczania lub rozciągania pierścienia dla rur HFW, próba roztłaczania lub roztłaczania pierścienia dla rur HFW, próba udarności materiału podstawowego w niskiej temp., próba zginania spoiny dla rur SAW, próba udarności spoiny dla rur SAW, próba udarności materiału, badanie szczelności, kontrola wymiarów, NDT spoiny dla rur SAW, NDT zgrzeiny dla rur HFW wg wymagań TC1, NDT spoiny i korpusu dla wykrycia Wad wzdłużnych dla rur HFW wg wymagań TC2, NDT materiału podstawowego na rozwarstwienia rur SAW wg wymagań TC2, NDT końców rur na rozwarstwienia Dla rur SAW wg wymagań TC2, NDT krawędzi blach, taśm na rozwarstwienia rur SAW wg wymagań TC2.