Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali niestopowych i stopowych pracujące w temperaturze obniżonej (Norma PN-EN 10216-4)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury mają zastosowanie głównie w energetyce i jej pochodnych branżach, są stosowane w aparaturach i urządzeniach pracujących w niskich temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem.
Posiadają małą skłonność na pękanie przy niskiej temperaturze dzięki odpowiedniej udarności.
Produkuje się w zakresie średnic od 21,3 – 660 mm o grubościach ścianek do 100 mm jako walcowane na gorąco, natomiast w zakresie średnic 10,2 – 108 i grubościach ścianek do 12,5 mm jako ciągnione na zimno, a produkcja odbywa się w zakresie badań TC1 oraz TC2

Stosowane gatunki stali

P215NL, P255QL, P265NL, 26CrMo4-2, 11MnNi5-3, 13MnNi6-3, 12Ni14, X12Ni5, X10Ni9

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 10,2 do 711 mm
  • Grubość ścianki do 100 mm
  • Długość 6 i 12 m, powyżej 12 do uzgodnienia

Badania i wymagania

Badania: analiza wytopowa, próba rozciągania w temperaturze pokojowej, próba spłaszczania dla D<600mm i stosunku D<=0,15 ale T<=40mm albo próba zrywania pierścienia dla D>150mm i T <=40mm, próba roztłaczania na trzpieniu dla D<=150mm i T<=10mm lub próba pierścienia dla D<=114,3mm i T <=12,5mm, próba udarności w 20 ºC, próba szczelności, kontrola wymiarów, sprawdzanie wizualne, NDT w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych, identyfikacja materiału dla stali stopowych.

Prostość: < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury).
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.