Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej (Norma PN-EN 10217-4)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury ze szwem o przekroju okrągłym , wykonane ze stali niestopowej z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej o średnicy od 10,2 do 508 mm wykonane z normalizowanej taśmy walcowanej formowanej na zimno ze zgrzewaniem i normalizowaniem szwu lub rury, taśmy walcowanej na gorąco lub walcowanej normalizująco z formowaniem na zimno i zgrzewaniem lub formowaniem na zimno i zgrzewaniem i walcowaniem redukcyjnym na gorąco.

Stosowane gatunki stali

P215NL i P265NL

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 10,2 mm do 711 mm
  • Grubość ścianki 100 mm
  • Długość 6 - 12 m, powyżej 12 do uzgodnienia

Badania i wymagania

Badania: analiza wytopowa, próba rozciągania w temperaturze pokojowej, próba spłaszczania dla D<600mm i stosunku D<=0,15 ale T<=40mm albo próba zrywania pierścienia dla D>150mm i T <=40mm, próba roztłaczania na trzpieniu dla D<=150mm i T<=10mm lub próba pierścienia dla D<=114,3mm i T <=12,5mm, próba udarności w 20 ºC, próba szczelności, kontrola wymiarów, sprawdzanie wizualne, badanie nieniszczące zgrzeiny na wady wzdłużne dla kategorii TC1, badanie nieniszczące zgrzeiny i korpusu rury na wady wzdłużne dla kategorii TC2.

Prostość: < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury).
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.