Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych, spawane łukiem krytym, do zastosowań w temperaturze podwyższonej (Norma 10217-5)

Wytwarzanie i przeznaczenie

Rury ze szwem o przekroju okrągłym spawane łukiem krytym przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze, wykonane ze stali niestopowych i stopowych. Spawane ze szwem spiralnym (SAWH) i wzdłużnym (SAWL). Wykonywane z blachy lub taśmy walcowanej na gorąco lub normalizowanej z formowaniem na zimno, spawanie SAW i normalizowanie lub bez dalszej obróbki cieplnej formowanie z normalizowaniem, spawanie SAW bez dalszej obróbki cieplnej.

Stosowane gatunki stali

P 235 GH, P 265 GH, 16Mo3

Wymiary

  • Średnica zewnętrzna 406,4 do 2540 mm
  • Grubość ścianki do ? mm
  • Długość ? m

Badania i wymagania

Rury są badane według wymagań odpowiednich norm. Przeprowadza się następujące badania: analizę wytopową, próbę rozciągania materiału podstawowego w temperaturze pokojowej, próbę rozciągania spoiny w temp. pokojowej dla D>=508 mm, próbę zginania spoiny, hydrostatyczne badanie szczelności, kontrolę wymiarów, identyfikacja materiału dla 16Mo3 oraz badania w zakresie kategorii TC2 - badania nieniszczące (NDT) materiału podstawowego na rozwarstwienia, końców rur na rozwarstwienia, krawędzi blach, taśm na rozwarstwienia.