PRODUKTY

Dyble stalowe

20200717_115814
20200717_115836
Dyble1
20200717_115847
IMG_5177-1
IMG_5180K

Zobacz również:

  • All
  • rury ze szwem
  • rury bezszwowe
  • rury dzwudzielne
  • rury ocynkowane
  • rury zwijane z blach
  • rury w izolacji
rury ocynkowane
rury ocynkowane
rury zwijane z blach
rury zwijane z blach
rury w izolacji
rury w izolacji

Dyble do nawierzchni betonowych wykonane z pręta stalowego okrągłego powleczonego na całej długości polietylenem odpornym na alkalia w celu zapobiegania przywierania do betonu.
Umieszczany pomiędzy sąsiednimi płytami jako połączenie płyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu polepszenia współpracy płyt i zapobiegania przemieszczeniom. Stosowany przy drogowych nawierzchniach betonowych, lotniskach i innych strefach ruchu kołowego.

Broszura informacyjna - pobierz

Dokument zawiera:
1.1. Opis techniczny
1.2. Deklaracja właściwości użytkowych
1.3. Wzór oznakowania CE
1.4. Deklaracja zgodności – wzór
1.5. Przykładowy atest materiałowy – pręt stalowy
1.6. Karta techniczna podkładu antykorozyjnego
1.7. Karta techniczna granulatu polietylenu

 Wytwarzane dyble podlegają nadzorowi Zakładowej kontroli produkcji, do których wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych z oznakowaniem CE jako wyrób spełniający wymagania normy PN-EN 13877-3:2007.

­
Loading...