Usługi - badania NDT

Badanie NDT

Badania nieniszczące / NDT - oferowane przez nas badania nieniszczące NDT konstrukcji spawanych, umożliwiają wykrycie, umiejscowienie oraz eliminację wszelkich nieciągłości. Zgodnie z wymogami obowiązujących norm oraz Towarzystw Klasyfikacyjnych, którym podlega dana budowa, zajmujemy się również poszukiwaniem wad niedopuszczalnych, które mogły powstać już podczas produkcji.

Badania NDT konstrukcji mają również sprawdzić, czy dany obiekt nadaje się do dalszej eksploatacji, np. w razie awarii lub uzasadnionych obaw o jego stan. Zarówno badania NDT są niezbędne do otrzymania niezbędnych pomiarów i otrzymania wyników statystycznych potrzebnych do wydania orzeczenia dotyczącego ich stanu. Dzięki nim można monitorować cały cykl życia produktu i eliminować wady oraz zapobiegać awariom. Przeprowadzanie badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania bądź eksploatacji gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Zakres badań nieniszczących:

MT – Magnetyczno – Proszkową,
PT – Penetracyjną,
RT – Radiograficzną,
UT – Ultradźwiękową,
VT – Wizualną.

Korzyści z wykonanego badania:

potwierdzenie jakości produktów, materiałów,
minimalizacja kosztów powstałych w wyniku nieplanowanych przestojów w produkcji,

Dodatkowe informacje i załączniki

Formularze
Wnioski
Instrukcje
Wzor umowy

Zadzwoń: +48525246342
e-mail: biuro@impostal.pl

IMPOSTAL

0
Impo Steel Pipe Protection (ISPP)®
­
Loading...