Palościanki rurowe

Combiwall

DSCF5275
Combiwall-500-334-
1 (73)
DSCF5282
DSCF5171

Pale do szczelnych ścianek stalowych.
Stalowe ścianki szczelne utrzymujące różnicę poziomów gruntu wykonane są z profili walcowanych wyposażonych w zamki na krawędziach. Ścianki takie mogą być zarówno wbijane, wibrowywane i wciskane.

Zastosowania
- Obudowy wykopów pod konstrukcje parkingów, piwnic, pompowni, fundamentów itd.
- Budowa grodzy
- Budowa falochronów i przegród
- Tworzenie barier dla przepływu wody gruntowej
- Ściany oporowe wspornikowe,
- Ściany oporowe kotwione w gruncie,
- Konstrukcje stałych ścian tuneli,
- Przyczółki mostowe w mostach kolejowych i drogowych, komory dla przewiertów
- Mury oporowe dla kolei
- Awaryjna naprawa wałów przeciwpowodziowych
- Szalunki obudowy fundamentów

Proces
Pale i grodzice instaluje się kolejno na zaprojektowaną głębokość wzdłuż planowanego obwodu wykopu lub falochronu. Profile ścianek zazębiają się szczelnie tworząc ścianę tymczasowej lub stałej obudowy wykopu o zmniejszonym dopływie wód gruntowych. Jeśli potrzeba, instaluje się kotwy lub wewnętrzne usztywnienia do przeniesienia sił poziomych.

Zalety
- Wykorzystanie zutylizowanych profili w ramach zrównoważonej gospodarki
Dostępne w licznych kombinacjach rozmiaru i wagi
- Natychmiastowa bariera zapobiegająca osuwaniu się gruntu podczas głębienia wykopu
- Stałe ścianki stalowe są zaprojektowane na długi okres eksploatacji

Dokumenty PDF

Zadzwoń: +48525246342
e-mail: biuro@impostal.pl

IMPOSTAL

0
Impo Steel Pipe Protection (ISPP)®
­
Loading...