USŁUGI I SERWIS

Izolowanie 3LPE

  ANTICOR B jest powłoką wielowarstwową. Litera B oznacza klasę wytrzymałości mechanicznej, wg PN-EN 12068 i DIN 30672(2004). Temperatura pracy ciągłej tej powłoki nie powinna przekraczać 30oC.
Oznaczenie powłoki wg PN-EN 12068: powłoka EN 12068 – B30.
Podstawowe warstwy strukturalne tworzą: podkład gruntujący (primer), taśma zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej oraz taśma ochrony mechanicznej. W systemie jednotaśmowym, taśma spełnia rolę obydwu warstw strukturalnych. Przez nakładanie taśm z zakładką, w warstwach strukturalnych są wytwarzane subwarstwy.
System ANTICOR B (klasa B-30) jest stosowany głównie do izolacji rurociągów dystrybucyjnych (prostych i łukowych odcinków rur, armatury, zbiorników itp. obiektów).

 

   Taśmy w poszczególnych warstwach nawijać spiralnie, ręcznie lub maszynowo (np. za pomocą owijarki OWR-2, dostarczanej przez ANTICOR), z naprężeniem wstępnym powodującym zmniejszenie szerokości taśmy o 1-2%. Taśmę zasadniczej ochrony antykorozyjnej (Polyken 989-20, 930-35) nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości wg tabeli 2, suchą i odtłuszczoną, pokrytą primerem, POLYKEN 1027, po osiągnięciu stanu pyłosuchości. Temperatura izolowanej powierzchni powinna być wyższa przynajmniej 3oC, od temperatury punktu rosy. Primer musi być dokładnie wymieszany przed użyciem. Należy pamiętać, że jest to materiał łatwopalny! Przy nakładaniu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić efektywną wentylację.
Temperatura taśm, podczas nakładania nie powinna być niższa niż +4oC.
Po nałożeniu powłoka powinna być gładka, bez pomarszczeń i pęcherzy powietrznych. Zakładki powinny być równe. Po około 1 godz. od chwili nałożenia powłoki, spod brzegów taśmy powinna być widoczna wyciśnięta, wskutek prawidłowego naprężenia wstępnego taśmy, warstwa przylepna (klej).

Szczelność powłoki należy sprawdzić defektoskopem iskrowym z napięciem próbnym 5kV/mm grubości powłoki, nie większym jednak niż 15kV.

1 (137)
1 (138)
Impostal_078
Impostal_085
Impostal_098 k
Impostal_103
­
Loading...