Rury Stalowe precyzyjne ze szwem

RURY STALOWE PRECYZYJNE. RURY ZE SZWEM CIĄGNIONE NA ZIMNO (NORMA PN-EN 10305-2)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Rury ze szwem wykonane w procesie ciągnienia na zimno znajdują szczególnie zastosowanie w przemyśle samochodowym i budowie maszyn i urządzeń z uwagi dużą dokładność wykonania. Produkowane jako zgrzewane elektrycznie przed ciągnieniem, ciągnione na zimno lub w innych odpowiednich procesach.

Stosowane gatunki stali
stale niestopowe jakościowe: E155, E195, E235, E275, E355

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 10,0 do 125,0 mm
Grubość ścianki od 1,0 mm do 6,0 mm
Długość: 4 - 7 m

Badania i wymagania
Rury są badane według wymagań odpowiednich norm. Przeprowadza się następujące badania: analizę chemiczną, próbę rozciągania, sprawdzanie wymiarów, sprawdzanie wizualne.


RURY STALOWE PRECYZYJNE. RURY ZE SZWEM KALIBROWANE NA ZIMNO (NORMA PN-EN 10305-3)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Cechują się wysoką dokładnością wykonania, jakością powierzchni, oraz gwarantowane właściwości mechaniczne i technologiczne dzięki czemu znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym i maszynowym. produkowane z taśmy stalowej przez zgrzewanie elektryczne.
Rury ze stali E155, E195, E235, E275 i E355 powinny być dostarczone w stanie dostawy +CR1 lub +A lub +N. Rury ze stali E190, E220, E260, E320, E370 i E420 powinny być dostarczone w stanie dostawy +CR2.

Stosowane gatunki stali
stale niestopowe jakościowe: E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, E320, E355, E370, E420

Wymiary
Średnica zewnętrzna: od 6,0 do 120,0
Grubość ścianki od 0,7 do 3,0 mm
Długość: 6.000 do 6.050 mm

Badania i wymagania
Badania: analiza chemiczna, próba rozciągani, sprawdzanie wymiarów, sprawdzanie wizualne.
Prostość: dla rur o średnicy zewnętrznej większej od 15 mm odchyłka prostości każdej rury długości L nie powinna przekraczać 0,002 L, a odchyłka prostości na jeden metr długości nie powinna przekraczać 3 mm.

large_b1bca0701b19e304d8dd
large_198527fb947bcd26245e
large_16411c3e9fb664e29534
large_9816ea569f53b2e23422
large_886d4271713bb75d8bc7
large_45a8400f37ecb3dd6399
large_24b38fce3e355f34df19
large_6ee1c225ef161798f4d1
large_6c64bce4546aa1e6a8c0
large_3c1a549753986a2f48d6

Dodatkowe informacje i załączniki

Zadzwoń: +48525246342
e-mail:       biuro@impostal.pl

PDF - katalog, informacje handlowe 

IMPOSTAL

0
Impo Steel Pipe Protection (ISPP)®
­
Loading...