Rury spawane łukiem krytym

RURY STALOWE DO URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH, SPAWANE ŁUKIEM KRYTYM, DO ZASTOSOWAŃ W TEMPERATURZE PODWYŻSZONEJ (NORMA 10217-5)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Rury ze szwem o przekroju okrągłym spawane łukiem krytym przystosowane do pracy w podwyższonej temperaturze, wykonane ze stali niestopowych i stopowych. Spawane ze szwem spiralnym (SAWH) i wzdłużnym (SAWL). Wykonywane z blachy lub taśmy walcowanej na gorąco lub normalizowanej z formowaniem na zimno, spawanie SAW i normalizowanie lub bez dalszej obróbki cieplnej formowanie z normalizowaniem, spawanie SAW bez dalszej obróbki cieplnej.

Stosowane gatunki stali
P 235 GH, P 265 GH, 16Mo3

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 406,4 do 2540 mm
Grubość ścianki do bd. mm
Długość: bd. m

Badania i wymagania

Rury są badane według wymagań odpowiednich norm. Przeprowadza się następujące badania: analizę wytopową, próbę rozciągania materiału podstawowego w temperaturze pokojowej, próbę rozciągania spoiny w temp. pokojowej dla D>=508 mm, próbę zginania spoiny, hydrostatyczne badanie szczelności, kontrolę wymiarów, identyfikacja materiału dla 16Mo3 oraz badania w zakresie kategorii TC2 - badania nieniszczące (NDT) materiału podstawowego na rozwarstwienia, końców rur na rozwarstwienia, krawędzi blach, taśm na rozwarstwienia.


RURY STALOWE ZE SZWEM DO ZASTOSOWAŃ CIŚNIENIOWYCH. RURY ZE STALI NIESTOPOWYCH SPAWANE ŁUKIEM KRYTYM Z OKREŚLONYMI WŁASNOŚCIAMI W TEMPERATURZE OBNIŻONEJ (NORMA 10217-6)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Rury ze szwem o przekroju okrągłym spawane łukiem krytym przystosowane do pracy w obniżonej temperaturze, wykonane ze stali niestopowych spawanych ze szwem spiralnym (SAWH) i wzdłużnym (SAWL). Wykonywane z blachy lub taśmy walcowanej na gorąco lub normalizowanej z formowaniem na zimno, spawanie SAW i normalizowanie lub bez dalszej obróbki cieplnej formowanie z normalizowaniem, spawanie SAW bez dalszej obróbki cieplnej.

Stosowane gatunki stali
P 215 NL i P 265 NL

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 406,4 do 2540 mm
Grubość ścianki: bd. mm
Długość: bd. m

Badania i wymagania

Rury są badane według wymagań odpowiednich norm. Przeprowadza się następujące badania: analizę wytopową, próbę rozciągania materiału podstawowego w temperaturze pokojowej, próbę rozciągania spoiny w temp. pokojowej dla D>=508 mm, próbę udarności materiału podstawowego w niskiej temperaturze, próbę zginania spoiny, próbę udarności spoiny w niskiej temperaturze, badanie szczelności, kontrolę wymiarów oraz badania w zakresie kategorii TC2 - badania nieniszczące (NDT) materiału podstawowego na rozwarstwienia, końców rur na rozwarstwienia, krawędzi blach, taśm na rozwarstwienia.

large_b1bca0701b19e304d8dd
large_198527fb947bcd26245e
large_16411c3e9fb664e29534
large_9816ea569f53b2e23422
large_886d4271713bb75d8bc7
large_45a8400f37ecb3dd6399
large_24b38fce3e355f34df19
large_6ee1c225ef161798f4d1
large_6c64bce4546aa1e6a8c0
large_3c1a549753986a2f48d6

Dodatkowe informacje i załączniki

Zadzwoń: +48525246342
e-mail:       biuro@impostal.pl

PDF - katalog, informacje handlowe 

IMPOSTAL

0
Impo Steel Pipe Protection (ISPP)®
­
Loading...