Podpory mostu

Podpory mostowe

Broszura informacyjna

 Wytwarzane dyble podlegają nadzorowi Zakładowej kontroli produkcji, do których wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych z oznakowaniem CE jako wyrób spełniający wymagania normy PN-EN 13877-3:2007.

large_7a83af5fbd6f9ac7d496
large_08aad96b06d2feedd891
large_9f29ced8b53e0ff88c0e
large_8152c5db2c15358f6903
large_67959b7635ded057b794
large_7779423c49543e0dedad
large_be4cb7dbd74a6590e48a
large_c95d00cacbade3f8a26b
large_d16feb22584d0b511710
large_ec97ed4af2da08ca953f
large_f1d11d36d11ecc4daf5f
large_f9fce7532282b33ece0c

Wszystkie podpory mostów są filarami nie podlegającymi parciu ziemi.

Do czego służą podpory mostowe?
Podpory mostowe przekazują na grunt ciężar własny konstrukcji oraz wszystkie obciążenia działające na most, takie jak obciążenia przęseł, parcia wiatru.

Podpory mostowe skrajne:
Podpory te zwane są przyczółkami. Często w znacznym stopniu ukryte są pod warstwami ziemi, dlatego muszą być wytrzymałe i solidnie wykonane.

Podpory mostowe pośrednie:
Te podpory zwane są filarami, stanowią pionową podporę konstrukcji. Najczęściej wykonane są z cegieł, kamienia, drewna, żelbety, czy stali.

­
Loading...