PRODUKTY

Podpory mostu

Broszura informacyjna

 Wytwarzane dyble podlegają nadzorowi Zakładowej kontroli produkcji, do których wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych z oznakowaniem CE jako wyrób spełniający wymagania normy PN-EN 13877-3:2007.

Wszystkie podpory mostów są filarami nie podlegającymi parciu ziemi.

Do czego służą podpory mostowe?
Podpory mostowe przekazują na grunt ciężar własny konstrukcji oraz wszystkie obciążenia działające na most, takie jak obciążenia przęseł, parcia wiatru.

Podpory mostowe skrajne:
Podpory te zwane są przyczółkami. Często w znacznym stopniu ukryte są pod warstwami ziemi, dlatego muszą być wytrzymałe i solidnie wykonane.

Podpory mostowe pośrednie:
Te podpory zwane są filarami, stanowią pionową podporę konstrukcji. Najczęściej wykonane są z cegieł, kamienia, drewna, żelbety, czy stali.

­
Loading...