Rury stalowe ze szwem przewodowe

RURY STALOWE PRZEWODOWE ZE SZWEM DO ZASTOSOWAŃ CIŚNIENIOWYCH. RURY ZE STALI NIESTOPOWYCH Z OKREŚLONYMI WŁASNOŚCIAMI W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (NORMA PN-EN 10217-1 )

Wytwarzanie i przeznaczenie
Wytwarza się je jako rury zgrzewane lub spawane ze szwem spiralnym lub wzdłużnym. Dla rur o większych średnicach dopuszcza się możliwość więcej niż jednego segmentu (szew obwodowy).
Metody spawania: zgrzewanie gazowe, zgrzewanie HFI, spawanie pod proszkiem dla szwów wzdłużnych i spiralnych.

Stosowane gatunki stali
P195TR1, P235TR1, P265TR2 P195TR2, P235TR2, P265TR2

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 10,2 mm do 2540 mm
Grubość ścianki do 40 mm
Długość: 6 - 12 m
Badania i wymagania
Prostość: < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury).
Szczelność: rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Badania: analiza wytopowa, próba rozciągania, poprzeczna próba rozciągania szwu > 508, próba szczelności, kontrola wymiarów, sprawdzenie wizualne, NDT szwu

large_b1bca0701b19e304d8dd
large_198527fb947bcd26245e
large_16411c3e9fb664e29534
large_9816ea569f53b2e23422
large_886d4271713bb75d8bc7
large_45a8400f37ecb3dd6399
large_24b38fce3e355f34df19
large_6ee1c225ef161798f4d1
large_6c64bce4546aa1e6a8c0
large_3c1a549753986a2f48d6

Dodatkowe informacje i załączniki

Zadzwoń: +48525246342
e-mail:       biuro@impostal.pl

PDF - katalog, informacje handlowe 

IMPOSTAL

0
Impo Steel Pipe Protection (ISPP)®
­
Loading...