Rury stalowe bezszwowe

RURY STALOWE PRZEWODOWE DLA MEDIÓW PALNYCH BEZ SZWU - RURY O KLASIE WYMAGAŃ A (NORMA PN-EN 10208-1)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Produkowane metodą bez szwu wykonywane z wlewek lub kęs i poddane przeróbce walcowania na gorąco. Przeznaczone są do transportu gazu, ropy, cieczy palnych o określonym ciśnieniu. Zasadniczo rury klasy A mają mniejsze wymagania niż rury o klasie wymagań B i wykorzystywane w dystrybucji gazu dla ludności.

Stosowane gatunki stali
L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 33,7 mm do 660 mm
Grubość ścianki do 40 mm
Długość: bd. m

Badania i wymagania

Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 3 mm/m
Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.

RURY STALOWE PRZEWODOWE DLA MEDIÓW PALNYCH BEZ SZWU - RURY O KLASIE WYMAGAŃ B (NORMA PN-EN 10208-2)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Produkowane metodą bez szwu wykonywane z wlewek lub kęs i poddane przeróbce walcowania na gorąco. Przeznaczone są do transportu gazu, ropy, cieczy palnych o określonym ciśnieniu.
Rury w tej klasie mają większe wymagania niż rury w klasie A co do ilości gatunków stali, składu chemicznego, wymagań mechanicznych itd. dzięki czemu mogą być wykorzystywane do transportu substancji łatwopalnych.

Stosowane gatunki stali
L245NB, L290NB, L360NB, L415NB, L360QB, L415QB, L450QB, L485QB, L555QB, L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 33,7 mm do 660 mm
Grubość ścianki do 40 mm
Długość:  - 12 m

Badania i wymagania

Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 4 mm/m (mniej niż 4mm na metrze rury)

Dodatkowe informacje i załączniki

Segmenty rur dzielonych łączy się ze sobą poprzez zastosowanie systemu ISPP® metodą skręcania lub spawania w zależności od warunków.

IMPOSTAL

0
Impo Steel Pipe Protection (ISPP)®
­
Loading...