Rury stalowe bez szwu do gazu i mediów palnych

RURY STALOWE PRZEWODOWE DLA MEDIÓW PALNYCH BEZ SZWU - RURY O KLASIE WYMAGAŃ A (NORMA PN-EN 10208-1)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Produkowane metodą bez szwu wykonywane z wlewek lub kęs i poddane przeróbce walcowania na gorąco. Przeznaczone są do transportu gazu, ropy, cieczy palnych o określonym ciśnieniu. Zasadniczo rury klasy A mają mniejsze wymagania niż rury o klasie wymagań B i wykorzystywane w dystrybucji gazu dla ludności.

Stosowane gatunki stali
L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 33,7 mm do 660 mm
Grubość ścianki do 40 mm
Długość: bd. m

Badania i wymagania

Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 3 mm/m
Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.

RURY STALOWE PRZEWODOWE DLA MEDIÓW PALNYCH BEZ SZWU - RURY O KLASIE WYMAGAŃ B (NORMA PN-EN 10208-2)

Wytwarzanie i przeznaczenie
Produkowane metodą bez szwu wykonywane z wlewek lub kęs i poddane przeróbce walcowania na gorąco. Przeznaczone są do transportu gazu, ropy, cieczy palnych o określonym ciśnieniu.
Rury w tej klasie mają większe wymagania niż rury w klasie A co do ilości gatunków stali, składu chemicznego, wymagań mechanicznych itd. dzięki czemu mogą być wykorzystywane do transportu substancji łatwopalnych.

Stosowane gatunki stali
L245NB, L290NB, L360NB, L415NB, L360QB, L415QB, L450QB, L485QB, L555QB, L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB

Wymiary
Średnica zewnętrzna: 33,7 mm do 660 mm
Grubość ścianki do 40 mm
Długość:  - 12 m

Badania i wymagania

Szczelność - rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostość - 0,2 % na całej długości, miejscowo < 4 mm/m (mniej niż 4mm na metrze rury)

large_b1bca0701b19e304d8dd
large_198527fb947bcd26245e
large_16411c3e9fb664e29534
large_9816ea569f53b2e23422
large_886d4271713bb75d8bc7
large_45a8400f37ecb3dd6399
large_24b38fce3e355f34df19
large_6ee1c225ef161798f4d1
large_6c64bce4546aa1e6a8c0
large_3c1a549753986a2f48d6

Dodatkowe informacje i załączniki

Segmenty rur dzielonych łączy się ze sobą poprzez zastosowanie systemu ISPP® metodą skręcania lub spawania w zależności od warunków.

IMPOSTAL

0
Impo Steel Pipe Protection (ISPP)®
­
Loading...